Refund Policy

Berikut adalah refund policy untuk FaisalBadry Enterprise (002298593-P)

Servis

1. Pembatalan

Sebelum kerja dimulakan: 100% deposit refund

Ketika kerja sedang dilakukan: 50% deposit refund

Selepas kerja disiapkan: Tiada deposit refund

Program (Seminar/Workshop/ Coaching)

1. Pembatalan Atau Penarikan Diri

 • Sebelum 7 hari sebelum program: 100% refund
 • 6 ke 4 hari sebelum program: 50% refund
 • 3 ke 2 hari sebelum program: 20% refund
 • 1 hari atau 24 jam sebelum program: Tiada refund

Sekiranya pembayaran dibuat dengan menggunakan kad kredit atau kad debit, setiap refund akan ditolak 10% daripada yuran program.

2. Tidak Hadir

Tiada refund akan diberikan.

3. Penundaan/Tukar Tarikh

Sebarang penundaan tarikh atau penukaran tarikh program hanya dibenarkan dengan syarat:

 • Dimaklumkan sekurang-kurangnya 7 hari sebelum program
 • Boleh ditunda ke program yang seterusnya yang sama nilai dalam tempoh 6 bulan
 • Penundaan tarikh ke program lain juga boleh dibuat atas budi bicara pihak penganjur program yang dirasakan sesuai.

Sekiranya dimaklumkan kurang dari 7 hari sebelum program, pihak penganjur berhak membatalkan pendaftaran dan memberikan refund seperti kes pembatalan (rujuk perkara #1 seksyen Program (Seminar/Workshop/Coaching))

4. Hadir Tapi Tidak Puas Hati Atau Rasa Tidak Berbaloi

 • 100% refund akan diberikan dengan syarat tuntutan dibuat secara bertulis dengan menyatakan sebab untuk refund.
 • Tuntutan perlu dibuat dalam tempoh 7 hari selepas program dijalankan.
 • Tuntutan boleh dibuat melalui emel ke [email protected]

Produk Digital (Video/Ebook/Online Course)

 • 100% refund akan diberikan dengan syarat tuntutan dibuat secara bertulis dengan menyatakan sebab untuk refund.
 • Tuntutan perlu dibuat dalam tempoh 30 hari selepas pembayaran disahkan dan produk dihantar melalui emel pembeli.
 • Tuntutan boleh dibuat melalui emel ke [email protected]